Coaching

Coaching to intensywna, indywidualna sesja z coachem, której głównym zadaniem jest usprawnienie kompetencji i rozwój osobisty pacjenta. Dotyczy celów, postaw i zachowań, nad którymi pacjent chce pracować; porusza takie sfery, jak np. odpowiedzialność, radzenie sobie z emocjami, stresem, samoocena i poczucie sprawstwa.

Podstawowy rodzaj – Pure Coaching – to sesja pogłębionych pytań (prowadzących, naiwnych, prowokacyjnych, etc.) oraz wnikliwego feedbacku. Pure coaching opiera się na zasadzie, że wszystko czego coachee potrzebuje do poradzenia sobie z problemem/wyzwaniem ma w sobie. Coach jest „tylko narzędziem”, które wydobywa potencjał. Dzięki sesjom coachee rozwija odpowiedzialność i samodzielność, pogłębia swoje poczucie sprawstwa, przez co łatwiej przełamuje własne bariery.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.